Logowanie do poczty e-mail

Logowanie do poczty e-mail, pierwsze kroki po zalogowaniu

Bartłomiej Banaczyk

sync.magico

Autor Bartłomiej Banaczyk

Tworząc strony internetowe, sklepy czy aplikacje dedykowane usługi hostingowe i serwerowe dobieramy adekwatnie do potrzeb firmy naszego klienta. W wybranych operatorów usługi pocztowe mogą nieco różnić się wizualnie, jednak w istocie działania funkcjonują bardzo podobnie. W wykorzystywanych przez nas serwerach zainstalowany jest webowy klient poczty e-mail Roundcube. Jest to jedno z najpopularniejszych rozwiązań do obsługi poczty e-mail poprzez przeglądarkę internetową. 

Logowanie do poczty e-mail

cyber_folks

Dla usług uruchomionych na serwerach cyber_folks adres do webowego klienta poczty e-mail jest dedykowany dla każdej domeny internetowej. Aby dostać się do panelu poczty należy do adresu domeny dopisać /roundcube. Np:

www.magico.pl/roundcube

dhosting


Chcesz podpiąć skrzynkę pocztową pod Windowsowy program Mozilla Thunderbird? Przejdź do artkułu Konfiguracja poczty e-mail w Mozilla Thunderbird.