Konfiguracja poczty e-mail w Mozilla Thunderbird

Pierwsze kroki w konfiguracji, przejście przez kreatora podłączenia konta

Piotr Mierzwa

sync.magico

Autor Piotr Mierzwa

Po instalacji program Mozilla Thunderbird automatycznie przywita nas oknem informacyjnym oraz kreatorem podłączenia konta e-mail. Aby poprawnie podłączyć skrzynkę e-mail do programu przejdź przez następujące kroki.

1. Wprowadź adres e-mail i hasło

W pierwszym kroku należy wprowadzić następujące dane:

Imię i nazwisko - Informacja ta będzie wyświetlana odbiorcom Twoich wiadomości w ich skrzynkach e-mail

Adres e-mail - Adres e-mail, który chcesz podłączyć do obsługi w Thunderbird

Hasło - Hasło do skrzynki e-mail. Upewnij się, że w przypadku kopiowania przed, ani po haśle nie zostały wstawione puste spacje. 

Po wprowadzeniu danych naciśnij niebieski przycisk Kontynuuj.

Program w tym momencie wyszuka automatyczną konfigurację serwerów imap i smtp. Jeśli pozostawisz ją bez zmian poczta powinna działać prawidłowo, jednak rekomendujemy zmianę poprzez konfigurację ręczną.

2. Konfiguracja serwerów IMAP i SMTP

Aby wprowadzić odpowiednie adresy serwera kliknij w przycisk "Konfiguruj ręcznie" dostępny poniżej formularza z danymi. 

W pola "Adres serwera" i "Port" wprowadź otrzymane od nas ustawienia odpowiednie dla Twojej skrzynki pocztowej. Otrzymasz je wraz z danymi dostępowymi przy pierwszym tworzeniu skrzynki. Jeżeli ich nie znasz skontaktuj się z naszą pomocą techniczną. 

Poniżej przedstawiamy optymalną konfigurację serwera

SERWER POCZTY PRZYCHODZĄCEJ

Protokół: IMAP
Adres serwera: Otrzymany od supportu magico, np s143.cyber-folks.pl
Port: 143
Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
Metoda uwierzytelniania: Zwykłe hasło
Nazwa użytkownika: Pełny adres e-mail! Np. test@magico.pl

SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ

Adres serwera: Otrzymany od supportu magico, np s143.cyber-folks.pl
Port: 587
Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
Metoda uwierzytelniania: Zwykłe hasło
Nazwa użytkownika: Pełny adres e-mail! Np. test@magico.pl

Twoje dane powinny wyglądać analogicznie jak przedstawione na zrzucie ekranu powyżej. 

UWAGA! Na zdjęciu z konfiguracją podano przykładową nazwę serwera poczty przychodzącej i wychodzącej. Właściwy serwer poczty wychodzącej i przychodzącej różni się w zależności od serwera klient. Adres Twojego serwera uzyskasz kontaktując się z supportem magico.

Aby zakończyć tworzenie konta kliknij przycisk Gotowe. Jeżeli jest nieaktywny, czasem wymagane jest wcześniejsze kliknięcie "Wykryj ponownie. Jeżeli adres e-mail, hasło i adresy serwerów wprowadzono poprawnie - Thunderbird połączy się z Twoją skrzynką mailową. 


Jeżeli przy pierwszym podłączeniu wyświetlone zostanie okno "Dodanie wyjątku bezpieczeństwa" należy kliknąć przycisk "Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa".