Pierwsze kroki konfiguracji sync.magico

Kilka ważnych czynności, które warto wykonać przed dodawaniem nowych produktów.

Bartłomiej Banaczyk

sync.magico

Autor Bartłomiej Banaczyk

Odpowiednia pierwsza konfiguracja sklepu internetowego to czynność bardzo ważna. Wszystkie opisane w tym artkule funkcje możesz zmienić również w trakcie działania sklepu, w dowolnym momencie. Jednak później uzupełnienie ich może wymagać od Ciebie dużo więcej pracy niż obecnie. Dla przykładu, jeśli tworzysz sklep z telefonami i na start nie zdefiniujesz cechy "Wielkość ekranu", później gdy dodasz już kilkaset telefonów uzupełnienie jej będzie wymagało edycji każdego produktu i uzupełniania dodatkowego pola. 

Dlatego poniżej przedstawiamy listę wraz z instrukcjami - jakie kroki najlepiej wykonać na początku aby ułatwić sobie uzupełnianie sklepu internetowego. 

Zdefiniuj kategorie

Aby skonfigurować drzewo kategorii należy przejść do grupy Katalog > Kategorie produktów.

W widoku listy kategorii poprzez "przeciągnij i upuść" ustaw odpowiednią kolejność i relacje rodzic-dziecko dla kategorii. Kolejność i drzewo kategorii zostanie w tej samej formie zastosowane w Twoich sklepach internetowych.

Drzewo kategorii jest wspólne dla wszystkich sklepów podłączonych do sync.magico. Można jednak włączyć lub wyłączyć wyświetlanie kategorii w konkretnym sklepie. Zarządzanie wyświetlanymi kategoriami odbywa się w Ustawienia sprzedaży > Marketplace. Należy przejść do edycji interesującego nasz sklepu i w zakładce Kategorie zaznaczyć kategorie, które chcemy używać w sklepie.

Przygotuj listę cech produktów

Cechy produktów to w nomenklaturze e-commerce specyfikacja produktu. Często przedstawiane są w sklepach jako tabele z szczegółowymi informacjami o produkcie. Ich początkowa konfiguracja jest ważna, ponieważ dodanie jednej cechy w późniejszym etapie powoduje konieczność edycji wszystkich wcześniej dodanych produktów. Operacja oczywiście możliwa, jednak pracochłonna. 

Lista cech jest globalna dla wszystkich produktów w sync.magico. Nie wszystkie cechy muszą być jednak uzupełniane przy każdym z nich. te, które zostaną pozostawione puste - po prostu się nie wyświetlą. 

Zarządzanie listą cech odbywa się w zakładce Ustawienia sprzedaży > Cechy. 

Skonfiguruj grupy cenowe

Grupy cenowe pozwalają przypisać do jednego produktu wiele różnych cen. Mogą być wykorzystane m.in.

  • do tworzenia osobnych grup cenowych dla partnerów B2B
  • do określania cen w różnych walutach
  • do tworzenia czasowych promocji, np grupa cenowa o nazwie "Black friday"

Dzięki wykorzystaniu grup cenowych możemy precyzyjnie określać ceny produktów w różnych sytuacjach. Pozwala to nadać im odpowiednią formę i końcówki, w przeciwieństwie do budowania rabatów procentowych.

Jeżeli nie planujesz tworzenia strefy B2B lub innych powyższych sytuacji - wystarczy Ci jedna, podstawowa grupa cenowa.

Zarządzanie grupami cenowymi odbywa się w zakładce Ustawienia sprzedaży > Grupy cenowe.

Utwórz magazyny

Sync.magico potrafi obsługiwać wiele magazynów produktów. Podstawowy magazyn to najczęściej magazyn fizyczny sprzedawcy. Można jednak skonfigurować system tak, aby obsługiwał również magazyny w innych lokalizacjach (np inne oddziały firmy) lub magazyny zewnętrznych hurtowni (integracje dropshippingowe). 

Wpięcie każdej nowej integracji z zewnętrzną hurtownią stworzy osobny magazyn, w którym stany będą automatycznie synchronizowane ze stanami dostawcy.

Magazyn podstawowy tworzony jest automatycznie. Zmienić jego nazwę lub stworzyć nowe magazyny można w zakładce Ustawienia sprzedaży > Magazyny.